צור קשר

טרמופורטים
  • טרמופורטים

טרמופורט לשתייה 11 ל' + ברז 54 כוסות קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט לשתייה 19.5 ל' + ברז 95 כוסות קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט לשתייה 5.5 ל' + ברז 27 כוסות קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט לשתייה 39.5 ל' + ברז 216 כוסות קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט לשתייה 12.7 ל' + ברז 54 כוסות קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט לשתייה 17.9 ל' + ברז 86 כוסות קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט לשתייה 10.4 ל' + ברז 50 כוסות קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט להובלת מזון ל-8 גס' 1/1/65 עם גלגלים קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט להובלת מזון ל-12 גס' 2/1/65 עם גלגלים קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט להובלת מזון ל-8 גס' 2/1/65 עם גלגלים קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט להובלת מזון ל-12 גס' 1/1/65 עם גלגלים קמברו
מק"ט פרטים
טרמופורט ל-6 תבניות גסטרונום 1/1/65 קמברו
מק"ט פרטים